“ආදරය” ඉතිං එතකන් පරිස්සමෙන්…

0
එකම එක පාරක් ඔයා මට කියනවා ද ආදරේයි කියලා... ඔයා එක්ක දුර...

හිමිනොවනා බව දැනුනත්…

0
හිමිනොවනා බව දැනුනත්... රාම්, ඔයා හුඟක් දුර ගියාද ? නෑ ජානු !...

ෆැන්ටසියට බනින ෆැන්ටසි රසිකයෝ

0
අද සමාජේ ඉන්න බොහෝ දෙනා තමන් කියන දේ කරන, කරන දේ කියන අය නෙවෙයි. ඔවුන් සවන්දෙන්න, කියවන්න, නරඹන්න...

නටන හැමෝම එහෙම නෑ

0
ඔව් මම ඩාන්සින් කරන්නේ... එක මගේ හැමදේම කියලා කිව්වොත් හරි. තවත් විදියකට කිව්වොත් ඔයා කැම් එකට කොච්චර ලව්...
- Advertisement -

Don't Miss