සමාජේ ඇයි මෙහෙම සිබිල් නැන්දේ ?

0
අද බොරැ කිඹුල් කඳුළු හෙළමින් රැප පෙට්ටිය සිබිල් නැන්දට නිවන් සුව පතනවා. සිබිල් නැන්දාව නුතන ළමා පරපුරෙන් දැහැගත්තේ...

ස්ථාන මාරුවක් වෙනුවෙන් ටීචර්ගෙන් ලිංගික අල්ලසක්

0
ආදරණිය සමාජයකට ආරමිභයක් තබමු.මේක මගේ යාළුවෙක් කියපු කතාවක්. මිනිහාගේ නෝනට ඕනවුනාලු හිටපු ඉස්කෝලෙන් වෙනත් ඉස්කෝලෙකට මාරුවක් හදාගන්න. ඉතින්...
- Advertisement -

Don't Miss